EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
ARAMA :
EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKIMİskender GÖKÇAY5011
SEKRETER
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜBülent ERSÜLLÜ5044
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNecla ERTAŞ5043
DESTEK VE KALITE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
FAKS - SANTRAL5000
İDARE FAKS - SATINALMA FAKS22350192235018
1 - YÖNETİM
Başhekim Sekreter 25570 Selim ORUÇ5060
Başhekim Yardımcısı5012 Başhekim Yardımcısı5013
Başhekim Yardımcısı5014 Necla Ertaş5020
Süpervizör Hemşire5021 Metin KAL5029
Bülent Ersüllü5030 Sevgi HAN5040
Sevgi HAN (Dect)5042 Necla Ertaş (Dect)5043
Bülent Ersüllü (Dect)5044 Selim ORUÇ (Dect)5045
Fatih Gök (Dect)5046 Süpervizör5047
Fatih Gök5050 Başhekim Sekreteri5011
2 - SANTRAL
Santral5001 Santral0
3 - BİLGİ İŞLEM
Mustafa Gemalmaz5006 Yaşar Balaban5008
Nazif Birol5007
4 - ACİL SERVİS
Acil Güvenlik 25577 Acil Polis5270
Kan Alma Çocuk5124 Acil Desk 15250
Acil Desk 25251 Acil Yeşil Alan 15253
Acil Yeşil Alan 25254 Acil Sağlık Memuru5255
Acil Sarı Alan Desk5256 Acil Sarı Alan 15257
Acil Sarı Alan 25258 Acil Hemşire Odası5259
Acil Sorumlu Hemşiresi5260 Acil Gözlem 15261
Acil Gözlem 25262 Acil Gözlem 3 Çocuk5263
Acil Gözlem 45264 Acil Hemşire Odası5265
Acil Doktor Odası5266 Acil Pansuman Odası5267
Acil Röntgen5268 Acil Polis5269
Acil Faks5080
5 - İDARİ BİRİMLER
Personel Birimi Sorumlusu5005 Kırtasiye Depo5145
Personel Birimi5022 Personel Birimi5023
Evrak Kayıt Birimi5025 Veri Giris Sorumlusu5026
Tig5027 İstatistik5028
Mutemetlik5031 Mutemetlik faks5032
Fatura5033 Fatura5034
Fatura5035 Fatura5036
Tahakkuk Birimi5037 Tahakkuk Birimi5038
Tahakkuk Faks5039 MKYS Ayniyat5051
MKYS İlaç5052 MKYS Biyomedikal5053
MKYS Fax5054 MKYS5055
İlaç Depo5056 Öğrenci İşleri5057
Doğum Hane Faks5058 MKYS5063
Süpervizör Sorumlusu5097 Yunus Emre Tosun5125
Temizlik Depo5139 Demirbaş Depo5140
İsa Ermeydan5141 İsa Ermeydan5142
Sefa Ersoy5143 Biyomedikal Depo5144
İdari İşler Faks5019
6 - SATINALMA
Gökhan Yıldız5015 Satınalma Faks5018
Satınalma5017 Engün Kanık5016
7 - POLİKLİNİKLER
Kan Alma Kat 15568 Sigara Bırakma Pol.5572
Covid19 Kan Alma5587 KBB Pol. 15068
Odyometri5069 Diyetisyen5070
SFT5073 FTR5074
Cildiye Polikliniği5075 Kan Alma Birimi5076
Göğüs Polikliniği5077 Fizik Tedavi Polikliniği5078
Kan Sonucu Verme5079 Alçı Odası 15081
Alçı Odası 25082 Ortopedi 1 Polikliniği5083
Ortopedi 3 Polikliniği5084 Ortopedi 2 Polikliniği5085
Ortopedi Hasta Kabul5086 İntaniye Polikliniği5088
Ketem Polikliniği5089 Endoskopi Uyandırma5108
Endoskopi5109 Endoskopi Dr Odası5110
Anestezi Polikliniği5120 Kan Alma Sekreter5122
Kan Alma Yetişkin5123 Çocuk Polikliniği 65126
Çocuk Polikliniği 15127 Çocuk Polikliniği 25128
Çocuk Polikliniği 35129 Çocuk Polikliniği 45130
Çocuk Polikliniği 55131 Çocuk İşitme5132
Göz Polikliniği 15133 Göz Polikliniği 25134
Diyaliz Sekreter5135 Diyaliz Hemsire5136
Diyaliz Doktor5137 Diyaliz Servis içeri5138
Hasta Kayıt5146 Bayan EKG5147
Eforlu EKG5148 Erkek EKG5149
Kardiyoloji 1 Pol.5150 Kardiyoloji 2 Pol.5151
Genel Cerrahi 15152 Çocuk Polk. 55153
Çocuk Polk. 35154 Genel Cerrahi 45155
EEG5156 EMG5157
Çocuk Polk. 45158 Dahiliye Poliklinik 45159
Dahiliye Poliklinik 85160 Dahiliye Poliklinik 65161
Dahiliye Poliklinik 25162 Çocuk Polk. 65163
Dahiliye Hasta Kayıt5164 Psikiyatri Poliklinik 15167
Psikiyatri Poliklinik 25168 Psikiyatri Kayıt5169
Beyin Cerrahi Pol.5174 Yusuf Soylu5176
Nöroloji Pol. 15177 Nöroloji Pol. 25178
Üroloji Hasta Kayıt Sekreter5179 Üroloji Pol. 15180
Üroloji Pol. 25181 Üroloji Pol. 35182
Hasta Kabul 1. Kat5183 KBB Polikliniği 25239
Doktor Odası5241 Psikolog5243
Cocuk Gelişimcisi5249 Kadın Doğum Sekreter 15280
Kadın Doğum Sekreter 25281 Kadın Doğum Pol 15282
Kadın Doğum Pol 25283 Kadın Doğum Pol 35284
Kadın Doğum Pol 45285 Kadın Doğum Pol 55286
8 - AMELİYATHANE
Ameliyathane Sekreter5600 Ameliyathane Desk5601
Ameliyathane Dr Odası5602 Ameliyathane Hemşire Odası5603
Sterilizasyon5609 Anestezi Doktor Odası5605
Ameliyathane içi5606 Ameliyathane Uyandırma5607
Sterilizasyon Hemşire Odası5608 Anestezi Teknisyen Odası5604
9 - YOĞUN BAKIM
Yoğun Bakım 3 Desk 15585 Yoğun Bakım 3 Desk 25586
Yoğun Bakım 1 Hasta Tel5111 Yoğun Bakım 1 Desk15112
Yoğun Bakım 1 Desk25113 Yoğun Bakım 3 Hasta Tel5119
Yoğun Bakım 2 Desk 25115 Yoğun Bakım 2 Hasta Tel5116
Yoğun Bakım 2 Hasta Tel5117 Yoğun Bakım 3 Desk25118
Yoğun Bakım 2 Desk 15114
DİĞER BİRİMLER
Teknik Servis5566 Hasta Kabul 25276
Mahkum Doktor Odası5573 Hemşire Dinlenme Odası5575
Eğitim Birimi5576 Eğitim Birimi5470
Sosyal Hizmetler Birimi5474 Sürüntü Odası5475
Güvenlik5002 Güvenlik5009
Biyomedikal Dect5048 Bekir Erdem (Dect)5049
Biyomedikal Atölye5059 Terzi5061
Çamaşırhane5062 Şoför Odası5064
Nakil Sağlık Memurları5065 Vezne5066
Nöbetci Süpervizörler5067 Sağlık Kurulu5071
Hasta Hakları5072 Evde Bakım5087
Mühür5099 Kalite Birimi5100
Vildan Özüdoğru5101 Mutfak Şefi5102
Mutfak5103 Yemekhane5104
Eczane5105 Eczane Büro5106
Eczane5107 İş Sağlığı ve Güvenliği5165
Temizlik Personeli5184 Konferans Salonu5187
Eğitim Birimi5242 Acil Kantin5244
A Blok Kantin5245 Morg5246
Mahkum Odası5247 Mahkum Odası5248
HAP Birimi5271 Hasta Kabul 15275
Teknik Servis Sorumlusu5567
LABORATUVAR
Ahmet Naci Aysu5090 Biyokimya Uzmanı5091
Biyokimya Laboratuvarı5093 Kan Bankası5121
Patoloji Sekreteri5095 Patoloji Laboratuvarı5096
Laboratuvar Bayan Teknisyen5098 Microbiyoloji Laboratuvarı5094
RADYOLOJİ
Röntgen Boş Oda5189 Röntgen Erkek Dinlenme Odası5199
Ultrason 1 Sekreter5170 Ultrason 2 Sekreter5171
Ultrason 1 Doktor Odası5172 Ultrason 2 Doktor Odası5173
MR Çekim5185 MR Sekreter5186
Röntgen Çekim 15191 Röntgen Çekim 25192
Röntgen Çekim 35193 Kemik Ölçüm5194
Taş Kırma5195 Mammografi5196
Tomografi5197 Röntgen Kadın Dinlenme Odası5198
Röntgen Kayıt5190
SERVİSLER
Fizik Tedavi Hasta Odası5386 Fizik Tedavi Hasta Odası5387
Fizik Tedavi Hasta Odası5388 Fizik Tedavi Hasta Odası5389
Fizik Tedavi Doktor Odası5390 Fizik Tedavi Hemşire Odası5391
Fizik Tedavi Sorumlu Hemşire5392 Fizik Tedavi Kat Sekreter5393
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5400 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5401
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5402 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5403
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5404 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5405
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5406 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5407
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5408 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5409
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5410 Kadın Doğum 1 Tedavi Odası5411
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5412 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5413
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5414 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5415
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5416 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5417
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5418 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5419
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5420 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5421
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5422 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5423
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5424 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5425
Kadın Doğum 1 Hasta Odası5426 Kadın Doğum 1 Hasta Odası5427
Kadın Doğum 2 Hemşire Desk5430 Kadın Doğum 2 Hemşire Odası5431
Kadın Doğum 2 Doktor Odası5432 Kadın Doğum 1 Hemşire Desk5433
Kadın Doğum 1 Hemşire Odası5434 Kadın Doğum 1 Doktor Odası5435
Kadın Doğum Kat Sekreter5436 Gebe Okulu5437
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5450 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5451
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5452 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5453
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5454 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5455
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5456 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5457
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Tedavi Odası5458 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5459
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5460 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hasta Odası5461
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hemşire Desk5463 Doğum Odası 45545
Doğumhane Ebe Desk5546 Doğumhane Ebe Odası5547
Doğumhane Doktor Odası5548 Doğumhane Hemşire Desk5549
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5550 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5551
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5552 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Tedavi Odası5553
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5554 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Refakatci Odası5555
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5556 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5557
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5558 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5559
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5560 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5561
Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hasta Odası5562 İntaniye Hemşire Desk5563
İntaniye servis Dr Odası5564 Noroloji - kardiyoloji-İntaniye Hem Odası5565
Kadın Doğum Servis Personel5571 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Hemşire Odası5464
Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Doktor Odası5465 Genel Cerr-Cildiye-Beyin Cerr-Üroloji Sekreteri5466
Çocuk 1 Hasta Odası5500 Çocuk 1 Hasta Odası5501
Çocuk 1 Hasta Odası5502 Çocuk 1 Hasta Odası5503
Çocuk 1 Hasta Odası5504 Çocuk 1 Hasta Odası5505
Çocuk 1 Hasta Odası5506 Çocuk 1 Hasta Odası5507
Çocuk 1 Hasta Odası5508 Çocuk 1 Hasta Odası5509
Çocuk 1 Hasta Odası5510 Çocuk 1 Tedavi Odası5511
Çocuk 1 Hasta Odası5512 Çocuk 1 Hasta Odası5513
Çocuk 1 Hasta Odası5514 Çocuk 2 Hasta Odası5515
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5516 Nöroloji-Kardiyoloji Tedavi Odası5517
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5518 Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5519
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5520 Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5521
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5522 Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5523
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5524 Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5525
Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5526 Nöroloji-Kardiyoloji Hasta Odası5527
Çocuk Personel5528 Nöroloji-Kardiyoloji Hemşire Desk5530
Nöroloji-Kardiyoloji Hemşire Odası5531 Nöroloji-Kardiyoloji Dr Odası5532
Çocuk 1 Hemşire Desk5533 Çocuk 1 Hemşire Odası5534
Çocuk 1 Dr Odası5535 Çocuk Kat Sekreteri5536
Yenidoğan Hemşire5538 Yenidoğan Ünitesi5539
Doğumhane Tedavi Odası5540 Doğum odası 15541
Doğum Odası 25543 Doğum Odası 35544
Ortopedi Hasta Odası5200 Ortopedi Hasta Odası5201
Ortopedi Hasta Odası5202 Ortopedi Hasta Odası5203
Ortopedi Hasta Odası5204 Ortopedi Hasta Odası5205
Ortopedi Hasta Odası5206 Ortopedi Hasta Odası5207
Ortopedi Hasta Odası5208 Ortopedi Hasta Odası5209
Ortopedi Hasta Odası5210 Ortopedi Tedavi Odası5211
Ortopedi Hasta Odası5212 Ortopedi Hasta Odası5213
Ortopedi Hasta Odası5214 Palyatif Hasta Odası5215
Palyatif Hasta Odası5216 Palyatif Tedavi Odası5217
Palyatif Hasta Odası5218 Palyatif Hasta Odası5219
Palyatif Hasta Odası5220 Palyatif Hasta Odası5221
Palyatif Hasta Odası5222 Palyatif Hasta Odası5223
Palyatif Hasta Odası5224 Palyatif Hasta Odası5225
Palyatif Hasta Odası5226 Palyatif Hasta Odası5227
Palyatif Tedavi Odası5228 Palyatif Hemşire Desk5230
Palyatif Hemşire Odası5231 Palyatif Doktor Odası5232
Ortopedi Hemşire Desk5233 Ortopedi Hemşire Odası5234
Ortopedi Doktor Odası5235 Ortopedi-Palyatif Kat Sekreter5236
Ortopedi-Palyatif Sorumlu Hemşire5237 Dahiliye 1 Hasta Odası5300
Dahiliye 1 Hasta Odası5301 Dahiliye 1 Hasta Odası5302
Dahiliye 1 Tedavi Odası5303 Dahiliye 1 Hasta Odası5304
Dahiliye 1 Hasta Odası5305 Dahiliye 1 Hasta Odası5306
Dahiliye 1 Hasta Odası5307 Dahiliye 1 Hasta Odası5308
Dahiliye 1 Hasta Odası5309 Dahiliye 1 Hasta Odası5310
Dahiliye 1 Hasta Odası5311 Dahiliye 1 Hasta Odası5312
Dahiliye 1 Hasta Odası5313 Dahiliye 1 Hasta Odası5314
Dahiliye 2 Hasta Odası5315 Dahiliye 2 Hasta Odası5316
Dahiliye 2 Hasta Odası5317 Dahiliye 2 Hasta Odası5318
Dahiliye 2 Hasta Odası5319 Dahiliye 2 Hasta Odası5320
Dahiliye 2 Hasta Odası5321 Dahiliye 2 Hasta Odası5322
Dahiliye 2 Hasta Odası5323 Dahiliye 2 Tedavi Odası5324
Dahiliye 2 Hasta Odası5325 Dahiliye 2 Hasta Odası5326
Dahiliye 2 Hasta Odası5327 Dahiliye 2 Hemşire Desk5330
Dahiliye 2 Hemşire Odası5331 Dahiliye 2 Doktor Odası5332
Dahiliye 1 Hemşire Desk5333 Dahiliye 1 Hemşire Odası5334
Dahiliye 1 Doktor Odası5335 Dahiliye Kat Sekreteri5336
Dahiliye Personel Odası5337 Göğüs Hasta Odası5340
Göğüs Hasta Odası5341 Göğüs Hasta Odası5342
Göğüs Hasta Odası5343 Göğüs Hasta Odası5344
Göğüs Hasta Odası5345 Göğüs Hasta Odası5346
Göğüs Hasta Odası5347 Göğüs Tedavi Odası5348
Göğüs Hasta Odası5349 Göğüs Hasta Odası5350
Göğüs Hasta Odası5351 Göğüs Hemsire Desk5352
Göğüs Hemsire Odası5353 Göğüs Doktor Odası5354
Günü Birlik Hasta Odası5360 Günü Birlik Hasta Odası5361
Günü Birlik Hasta Odası5362 Fizik Tedavi Hasta Odası5364
Fizik Tedavi Hasta Odası5365 Fizik Tedavi Hasta Odası5366
Fizik Tedavi Hasta Odası5367 Fizik Tedavi Hemşire Desk5368
Fizik Tedavi Mutfak5369 Günü Birlik Hasta Odası5370
Günü Birlik Tedavi Odası5371 Günü Birlik Hemşire Desk5372
Günü Birlik Hemşire Odası5373 Fizik Tedavi Hasta Odası5374
Fizik Tedavi Hasta Odası5375 Fizik Tedavi Hasta Odası5376
Fizik Tedavi Hasta Odası5377 Fizik Tedavi Desk5378
Fizik Tedavi Hasta Odası5379 Fizik Tedavi Hasta Odası5380
Fizik Tedavi Hasta Odası5381 Fizik Tedavi Hasta Odası5382
Fizik Tedavi Hasta Odası5383 Fizik Tedavi Hasta Odası5384
Fizik Tedavi Hasta Odası5385